Virksomheds rådgivning

Hanne Lunddal Jensen

Skal vi også hjælpe jer?

(+45) 21 62 95 01

Scenarier:

Vi løser opgaver i forbindelse med: vækst, optimering, tilpasning, turn around og anden udvikling af virksomhed, organisation, ledelse og forretning. Også i forbindelse med en professionaliseret sparring for ledelsen gennem advisory board eller bestyrelse kan vi tilbyde ydelser.

Endelig står vi til rådighed når virksomheder, i en given periode, har behov for at få tilført specifikke kompetencer og erfaringer.

Eksempler:

● Udnyttelse af vækstpotentiale og nye markeder
● Behov for en ny strategi – og implementering
● Generationsskifte, kapitaltilførsel eller ”turn around”
● Udflytning af produktion
● Udfordringer i markedet
● Omkostningsreduktion til sikring af indtjeningen
● Køb eller salg af virksomheder


Kompetencer:

Vore kompetencer dækker: forretningsgrundlag, strategi, organisering, styring, kultur, samarbejde og ledelse.

Vi deltager gerne i såvel analyse, udvikling af løsninger samt implementering.  I forbindelse med vores faglige ydelser tilbyder vi om ønsket projektledelse, opgavestyring, forandringsledelse og procesfacilitering .


Tilgang:

For os er det fundamentalt, at have en helhedsorienteret tilgang til vores opgaveløsning. Vi ved således, at de, i mange tilfælde afgrænsede opgaver vi løser, indgår som brikker i en større og mere kompleks helhed. Vi ser virksomheden og organisationen som bestående af flere elementer, som i et givet samspil karakterisere denne.

Hvad enten vi løser opgaver inden for, samarbejds-, organisatorisk-, ledelses- eller forretnings orienteret udvikling, fokuserer vi på en virkelighedsnær, relevant og balanceret udvikling.


Kvalitet:

Vores virksomhedsrådgivning tager altid udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation. Vores ydelser sammensættes og tilpasses virksomhedens behov, prioritering og formåen.

Vi kender vores styrker og begrænsninger. Derfor finder vi det vigtigt at samarbejde med andre organisationer og virksomheder som kan supplere vores egne kompetencer.

Dette sammen med vores helhedsorienterede tilgang til rådgivning og opgaveløsning sikre bæredygtighed.

Kontakt os

Lunddal Consulting er en dansk konsulentvirksomhed, der tilbyder ydelser indenfor virksomheds rådgivning og personlig udvikling.

Hanne Lunddal Jensen

Direktør

Hanne Lunddal Jensen

Skal vi kontakte dig?
(+45) 21 62 95 01

    Ved at indsende oplysninger godkender jeg at Lunddal Consulting må kontakte mig.