Individuel ledersparring og udvikling – det personlige lederskab

Hanne Lunddal Jensen

Skal vi også hjælpe jer?

(+45) 21 62 95 01

Med afsæt i konkrete og aktuelle udfordringer arbejdes der, i et fortroligt rum, med klientens personlige lederskab. I den aktuelle kontekst arbejdes der med holdninger, kompetencer, adfærd og motivation.

Forløbet tilrettelægges individuelt og vil efter behov fokuserer på menneskeforståelse, selvindsigt, bevidsthed, det ledelsesmæssige fundament, kommunikation, ledelses teori, samarbejde, forandringer, kultur samt den aktuelle sammenhængen mellem personen – organisationen og forretningen.

Målgruppen er fungerende ledere, som i deres aktuelle lederskab enten har nogle specifikke udfordringer, står overfor væsentlige forandringer eller som generelt føler behovet for ny inspiration og øget fokus på deres aktuelle lederskab.

Det individuelle ledersparrings- og udviklings forløb er et stærkt alternativ til traditionelle lederudviklings kurser, når følgende forhold har væsentlig betydning:

  • Situations relevant indhold og målsætning
  • Personligt fokus
  • Fortrolighed og tryghed
  • Fleksibilitet i relation til omfang og tidsmæssig placering af sessioner (undervisning).

Endelig kan individuelle lederudviklings forløb, med stor effekt, anvendes som første fase af et ledergruppe udviklings forløb. Her vil de individuelle lederudviklingsforløb bl.a. sikre et nødvendigt niveau af selvindsigt og ledelses faglig viden hos deltagerne, inden den egentlige gruppeudvikling starter.

Det “gennemsnitlige” individuelle ledersparrings- og udviklingsforløb består af ca. 10 – 12 undervisnings og sparrings sessioner af 2 timers varighed pr session. Hertil kommer “hjemmearbejde” mellem sessionerne. Forløbet afvikles over en periode på 10 til 15 uger.

Få et gratis uforpligtende møde:

I forbindelse med vores Individuelle rådgivning kan vi tilbyde et møde – som er helt uforpligtende og gratis. Alt det kræver fra din side, er et par linier om, hvilke udfordringer du søger sparring og hjælp omkring. På mødet vil vi sammen afdække vores muligheder for at hjælpe dig. Både med hensyn til indhold og proces.

Kontakt os her

Kontakt os

Lunddal Consulting er en dansk konsulentvirksomhed, der tilbyder ydelser indenfor virksomheds rådgivning og personlig udvikling.

Hanne Lunddal Jensen

Direktør

Hanne Lunddal Jensen

Skal vi kontakte dig?
(+45) 21 62 95 01

    Ved at indsende oplysninger godkender jeg at Lunddal Consulting må kontakte mig.